Skihase 1
 
Skihase 1 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005