Skihase 11
 
Skihase 11 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005