Skihase 2
 
Skihase 2 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005