Skihase 3
 
Skihase 3 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005