Skihase 4
 
Skihase 4 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005