Skihase 5
 
Skihase 5 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005