Skihase 6
 
Skihase 6 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005