Skihase 8
 
Skihase 8 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005