Skihase 9
 
Skihase 9 | Silberlack auf MDF | 18 x 13 cm | 2005